Suveniri


Grad naplavina


Šetajući plažom, uvijek nađem na neki komad drveta koji ponesem kući, osušim, a onda mi on ispriča priču. Uzmem kist i boje, posložim, oslikam i evo, Grad pred vama iz moje mašte i ulična svjetljka.

Cijena= 120,00 HRK