Minijature


Kuće - visilica


Kučice - visilica za zid

Cijena= 120,00 HRKGrad zima


Kućice u snijegu. Minijatura.

Cijena= 120,00 HRK